Nemůžou zapomenout na mé srdce

Ty smutné oči snící, že je miluji

Nechal jsem ji zdolat iluzi

A ztratil její stopu a teď vím, že ona

Je všechno, co jsem hledal

 

A teď jsem tady

Hledám ji znovu

A už není, je pryč.

Jestli jste ji viděli, řekněte jí

Že ji vždycky budu zbožňovat

A že na ni nikdy nezapomenu

Že můj život je poušť

A já zemřu žízní.

 

A také ji řekněte,

Že jen s ní mohu dýchat

Neexistuje třpyt ve hvězdách

Už ani slunce mě nezahřívá

A jsem tady velmi osamělý

Nevím, kam šla

Prosím, řekněte jí to.

 

Bylo tolik momentů, které na ni miluji

Že cítím její doteky

A její vůně je na mé pokožce

Každý večer jsem ji objímal

Zakryl jsem ji polibky

A mezi tisícem laskání

Přišlo šílenství.

 

A teď jsem tady

Hledám ji znovu

A už není, je pryč.

Jestli jste ji viděli, řekněte jí

Že ji vždycky budu zbožňovat

A že na ni nikdy nezapomenu

Že můj život je poušť

A já zemřu žízní.

 

A také ji řekněte,

Že jen s ní mohu dýchat

Neexistuje třpyt ve hvězdách

Už ani slunce mě nezahřívá

A jsem tady velmi osamělý

Nevím, kam šla

Prosím, řekněte jí to.