Zatímco hvězdy září
A řeky se slévají do moře
Až do dne, ve kterém se vrátíš
Vím, že tě nepřestanu milovat

Jestli slyšíš můj nářek
Jestli mě vidíš vracet se
Už jsem zaplatil vysokou cenu
Za to, co jsem ti udělal

Jsem vinen, už to vím
Lituji toho a žádám tě

Představ si mě bez tebe
A vrátíš se ke mně
Víš, že bez tvé lásky
Nejsem nic
Že nemůžu přežít

Představ si mě bez tebe
Když vidíš můj portrét
Jestli něco v tobě zůstalo ze mně
Vrať se, prosím
Představ si mě bez tebe

Smazal se můj úsměv
A déšť ho nezastavil
Kdybys věděla, jak to bolí
Nemít tě tady, po mém boku

Jsem vinen, už to vím
Lituji toho a žádám tě

Představ si mě bez tebe
A vrátíš se ke mně
Víš, že bez tvé lásky
Nejsem nic
Že nemůžu přežít

Představ si mě bez tebe
Když vidíš můj portrét
Jestli něco v tobě zůstalo ze mně
Vrať se, prosím
Představ si mě bez tebe

Jsem vinen, už to vím
Lituji toho a žádám tě

Představ si mě bez tebe
A vrátíš se ke mně
Víš, že bez tvé lásky
Nejsem nic
Že nemůžu přežít

Představ si mě bez tebe
Když vidíš můj portrét
Jestli něco v tobě zůstalo ze mně
Vrať se, prosím
Představ si mě bez tebe